4.png
4.png

dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

DAYANIŞMANIN KADIN HALİ DERNEĞİ

Derneğin amacı

 

Dernek, cinsiyet eşitsizliğine karşı olarak kadınların sosyal, kültürel, psikolojik ve sosyo-ekonomik durumlarını araştırmak ve kadınları güçlendirmek üzerine çalışmaktadır. Dernek, insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı toplumsal adalet ve barışın egemen olduğu demokratik bir yaşam kurmak, kamuoyu bilinci oluşturmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. 

 

Vizyon

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine dayalı her türlü ayrımcılık ve şiddetle mücadele etmek.

Misyon

Güney Doğu ve Doğu Anadolu’da toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili savunuculuk yapar, yapanları destekler ve politika üretir. 

DAKAHDER

 
1.png
Algebra Presentation Front Cover with Gradient (1).png

Proje, kadınların ve LGB+'ların medya ve haberlerde uğradıkları hak ihlallerinin ve kullanılan eril dilin değişimi ve dönüşümünü için  toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde bölgede kadınların kendi haber ağlarına sahip olabilmelerini amaçlamaktadır.

Toplumsal Cinsiyet

Akademisi 

Akademinin amacı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ataerkiyle mücadele etmek için bilgi ve beceri artırarak, toplumsal cinsiyete dair eşitlikçi tutum ve davranışlar geliştirmektir.

9.png
8.png
10.png
14.png
95ee09d38ad352553b7e837ec43533df.png
6acabed483fc3bee76988c6f440f3b7d.png

Destek Sistemi 

Cinsel Şiddet ve Saldırı ile Mücadele Ağı Projesi kapsamında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde belirlenen on şehir üzerinden (Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Bitlis, Muş)  bir destek sistemi oluşturduk.

Cinsel Şiddet & Saldırı ile

Mücadele Ağı Projesi 

Copy of Cream and Green Illustrated Inte

Rosa Luxemburg Stfitung desteği ile gerçekleştirdiğimiz projede Diyarbakır, Şanlıurfa, , Batman, Mardin, Adıyaman, Van, Hakkari, Siirt, Bitlis, Muş illerinde cinsel şiddet ve tacize maruz bırakılanla doğrudan temas eden kişileri güçlendirmek üzere online eğitim programına başladık.

1/1

 Kavramlar Sözlüğü 

Çünkü dönüşüm dilde başlar! Değişim benimle başlar !

Kadına Yönelik Şiddetle

Mücadele Festivali

Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAH-DER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivalimiz 20-25 Kasım tarihlerinde online olarak gerçekleşecekti.

  • YouTube - Beyaz Çember
  • Instagram - Beyaz Çember
  • Heyecan - Beyaz Çember