057c92a89016fe594a84b408b0cec0e1.png
7.png
11.png
8.png
7.png
IMG_1286 copy.PNG

Akademiye kimler başvurabilir?

Diyarbakır, Batman, Urfa ve Mardin illerinden 17-25 yaş arasındaki üniversiteli genç kadınlar başvuru yapabilir.

Toplumsal Cinsiyet Akademisi’nin amaçları ve hedefleri nedir?

Akademinin amacı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ataerkiyle mücadele etmek için bilgi ve beceri artırarak, toplumsal cinsiyete dair eşitlikçi tutum ve davranışlar geliştirmektir.

Akademinin hedefi, proje kapsamında başvurusu olumlu sonuçlanan 30 katılımcının toplumsal cinsiyet alanında eğitimini tamamladıktan sonra en az 2 kuruma eğitim vermesini sağlamaktır. Eğitimler mentorlar eşliğinde, ortak belirlenen kurumlarla yapılacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Akademisi nasıl olacak?

 Diyarbakır Toplumsal Cinsiyet Akademisi projesi, bir yıla yayılacak, toplamda 12 dersi kapsayacaktır.

 15 günlük periyotlarda, birer eğitim verilecektir. Eğitimlerden sonra katılımcı grubunuzla ortak belirlediğiniz bir günde mentorlar eşliğinde toplanılacaktır.

 Pandemi koşulları göz önüne alınarak online gerçekleşecek eğitimlerimiz olacaktır. (Dersler Zoom uygulaması üzerinden yapılacaktır.)

Sosyal mesafe ve sağlık koşulları dikkate alınarak, yüz yüze gerçekleştirilebilecek eğitimler Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (Diyarbakır) ofisinde yapılacaktır.

 

*Başvurusu olumlu sonuçlanan katılımcılarla ders takvimi ve içeriği paylaşılacaktır.

 

ÖNEMLİ: Başvurular 24.05.2021 tarihinde, saat 00.59’ da sona erecektir.

 

DAYANIŞMANIN KADIN HALİ DERNEĞİ.png
14.png

Sıkça Sorulan Sorular:

 

Eğitimlerin tamamına katılmak zorunlu mudur? Kaç eğitime katılmazsam akademiye devam edemem?

Eğitimlere tam katılım beklenmektedir. Mazeret belirtmeden, toplamda 3 eğitime katılmamanız durumunda akademiye devam edemeyeceksiniz.

Akademi ne kadar zamanımı alacak?

15 günde bir gerçekleşecek eğitimler için öngördüğümüz süre ortalama üç saattir. Her eğitim sonrası  gerçekleştireceğimiz mentor buluşmaları ortalama iki saattir. Ayrıca, akademide aldığımız eğitimlerden sonra zorunlu okumalar ve izlenecek film, video vs… ödev olarak verilecektir.

Eğitim sonunda katılım belgesi verilecek mi? 

Eğitimleri tamamlayan tüm katılımcılara ‘’katılım belgesi’’ verilecektir. 

Program ücretli mi?

Toplumsal Cinsiyet Akademisi ücretsizdir.

Kullanacağımız internet paketi için dernek bir bütçe ayırabilir mi?

İhtiyaç duyan katılımcılara,  DAKAH-DER tarafından aylık internet paketi desteği sağlanacaktır.

Eğitimler nerede/nasıl gerçekleşecek?

Eğitimlerin bir kısmı online, bir kısmı yüz yüze gerçekleşecektir. Pandemi koşullarından dolayı bu düzenleme esnek bırakılmıştır. Yüz yüze gerçekleşecek olan eğitimler, Dayanışmanın Kadı Hali Derneği ofisinde yapılacaktır.

Eğitimlerde yemek giderleri karşılanacak mı?

Yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerde yemek masrafları DAKAH-DER tarafından karşılanacaktır.

Eğitim için gerekli materyalleri nasıl sağlayacağız?

Okuma metinleri ve ders kapsamında okunması gereken kitaplar her ders öncesi (PDF formatında) mail yoluyla katılımcılara iletilecektir. Derslerin bitiminde film, dizi, işlenen konuyla ilgili video veb. görseller link olarak iletilecektir.

Eğitim süreci boyunca mentorlar ve katılımcılar nasıl iletişim sağlayacak?

Ortak belirlenen (telegram, signal,  watsapp vb…)  bir haberleşme ağı üzerinden iletişim sağlanacaktır. 

6cd6e98cadaa95e7fc0f660d4dd9b9e9.png
 
 
 
 

Sürece dair sormak istediğiniz tüm konularla ilgili hivrantimur@dakahder.org adresinden

Hivran TİMUR ile iletişime geçebilirsiniz.

Akademi Programı

Dayanışmanın Kadın Hali Derneği olarak, bu sene gerçekleştireceğimiz  Toplumsal Cinsiyet Akademisi’nin  çağrısını paylaşmanın  heyecanı içerisindeyiz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile LGBTİ+ haklarının görünürlüğü ve sahiplenilmesi için dünyada feminizm hareketinden Türkiye’de feminizm tarihi ve Kürt kadın hareketine, cinsiyete dayalı iş bölümünden cinselliğe, erkeklikten LGBTİ+ ve queer teoriye, sinemanın cinsiyetinden hukukun cinsiyetine kadar birçok alanda beraber öğreneceğimiz, her konuyu farklı bir eğitmenin anlattığı, konularla ilgili okumaların yapıldığı bu akademide sen de bizimle yer almak ister misin?

 

  • YouTube - Beyaz Çember
  • Instagram - Beyaz Çember
  • Heyecan - Beyaz Çember